Bản tin trưa 8/12: TT Trump thông báo 'sắp có chuyện lớn'; 'Sức khoẻ của LS Giuliani đang rất tốt'Bản tin trưa 8/12: TT Trump thông báo ‘sắp có chuyện lớn’; ‘Sức khoẻ của LS Giuliani đang rất tốt’ 0:00 Điểm tin 0:48 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *