Bài toán Lãi suất ngân hàng (phần 1) | tính lãi suất tiền gửi ngân hàngBài toán Lãi suất ngân hàng (phần 1). tính lãi suất tiền gửi ngân hàng

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm:https://epicentreconcerts.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

4 Comments

  1. hay quá cô ơi. Chờ cô ra những video tiếp theo ạ 😁😁😁

  2. Cô giảng hay lắm ạ 😀 Đề nghị cô mau ra phần 2 ạ 😀😀

  3. Hay quá cô ơi . Cô dạy rất dễ hiểu . Mong cô ra thêm nhiều video nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *