Author

hatuankhang90@gmail.com

14 thoughts on “Bài hướng dẫn: VỌNG CỔ CÂU 2 (Dây Hò tư – Giọng Đào) | Cổ Nhạc Tri Âm

  1. Hay lắm anh.Em đang cần ngón của dây đào trong giáo trình tập 2. Mong anh sớm hoàn thành 6 câu vọng cổ dây đào và các lối thơ bằng dây đào.

  2. Cái nầy không cho tải về máy. Ví dụ anh muống tải về phồng trọ a xem nó không bi dực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *