BÀI 02: TỔNG QUAN VỀ ĐẠI THỪA VÀ TIỂU THỪA – TT. NHẬT TỪ GIẢNG NGÀY 23/01/2020Dẫn Nhập Triết Học Phật Giáo 2021 BÀI 02: TỔNG QUAN VỀ ĐẠI THỪA VÀ TIỂU THỪA – TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *