ATM gạo đầu tiên ở Đà Nẵng: Bạn cần thì cứ lấy, không phân biệt ai cả2 cây ATM gạo đầu tiên ở Đà Nẵng vừa được đưa vào sử dụng. BTC không phán xét việc “đi xe tay ga hay xế hộp”, bất kỳ ai có nhu cầu, chỉ cần đến đứng vào …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *