Author

hatuankhang90@gmail.com

11 thoughts on “Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 có khả năng mạnh thành bão | Tin tức Việt Nam mới nhất ngày 12/6/2020

  1. Nối bay quốc tế có kèm dự tính cách ly toàn bộ để đảm bảo an toàn tịch COVID 19 cho toàn dân không ạ? Đề nghị có chính sách hợp lý cho dân ta ạ.

  2. Tôi rất thích các BTV trong dự báo thời tiết, cách đọc khoan thai nhẹ nhàng và truyền cảm. Rất mong các BTV luôn khỏe và phát huy mặt mạnh.

  3. Lợn đã qua địch quá lâu rồi mà giá vẫn cao,vấn đề do thương gia ép giá, nhập lợn về là đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *