7 điều này sẽ thay đổi sức khỏe tài chính của bạn mãi mãi7 điều này sẽ thay đổi sức khỏe tài chính của bạn mãi mãi
Chúng ta làm bất kỳ điều gì cũng cần phải có những thông số rõ ràng và đầy đủ. Khi có những thông số rõ ràng và đầy đủ chúng ta mới có thước đo chính xác nhất được.
Theo bạn để có thể kiểm tra tình hình sức khỏe tài chính chúng ta cần những thông số gì?
Trong video này bạn sẽ được đề cập tới 7 khái niệm đó chính là những thông số tài chính vô cùng quan trọng với chúng ta.
Vậy 7 thông số này là gì?
1. Dòng tiền vào
2. Dòng tiền ra
3. Thu nhập
4. Chi Phí
5. Tài sản
6. Nợ / Tiêu sản
7. Lãi vốn
Hãy xem và cho tôi biết cảm nhận của bạn về những điều tôi chia sẻ trong video nhé.
===============================================================
Hãy đăng ký kênh của tôi (miễn phí) để nhận được nhiều chia sẻ có giá trị từ tôi:
Kết nối với tôi qua:
Facebook:
Instagram:
Twitter:
Website:
#videomarketing28ngay #videongay10 #nguyenkecuong

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm:https://epicentreconcerts.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *