Author

hatuankhang90@gmail.com

30 thoughts on “#25 NGÀY EM ĐẾN – Teaser | Nước cờ cao tay của Hai Tài để cả nhà ông Đông phải tin Trà đã c.h.ế.t

  1. Trời ơi cái bộ phim này làm tôi cười đến nỗi mà đêm cũng cười nghỉ cũng cười tôi cũng cười cười hoài cười mãi hay quá trời ơi phim này vui thật thật là vui sung sướng biết bao nhiêu ai ai là cái người đạo diễn là cái phim này hay quá đi 1.000.000 👍🏻like 100000000000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *