#18 ATM GẠO tại Cần Thơ, phát gạo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn | Đức Tuổi Trẻ TVATM GẠO tại Cần Thơ, điểm phát gạo tự động miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn | Đức Tuổi Trẻ TV #ATMGaocantho #phatgaomienphitaicantho …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

9 Comments

  1. rất nhân văn

  2. Người việt nam luôn có nét đẹp như vậy

  3. video ý nghĩa quá !!! rất nhân đạo

  4. ý nghĩa quá ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *