13 thoughts on “10 vật nuôi làm giàu hiệu quả ở Nông Thôn – Tất cả là đây bà con à.

  1. Tùy địa phương nữa, thiếu gì nuôi đó, quan trọng là phải có số lượng và sạch. Mới mong có đầu ra ổn định như xuất khẩu, nhà hàng khách sạn,siêu thị… Vv…

  2. Toàn những loại cực ít ng ăn. Thậm chí đa số chê là dở còn lại thì bảo bt, k có gì đặc biệt

  3. Tất cả các con đó cần đầu ra là nhà hàng khách sạn .mang ra chợ ai dám ăn .phải dặt tên clip là 10 vật nuôi làm dân lao đao cần đầu ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *