🔴Trực tuyến: CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Mân Côi | Ngày 05.04.2020Nguồn: WGPSG CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA – Lần Chuỗi Mân Côi cử hành lúc 20g00 Chúa Nhật, ngày 05 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *