🔴Thánh Lễ trực tuyến – THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH | 18h00 ngày 29/04/2020Thánh Lễ trực tuyến – THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH | 18h00 ngày 29/04/2020 tại Nhà nguyện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Kính mời quý vị cùng hiệp thông …

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *