Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “🔥Tin Lũ Lụt Miền Trung Nóng Nhất Ngày 19/10/2020 | Tin Lũ Lụt Mới Nhất 24h Hôm Nay | TTV

  1. Ở nước tây phương người ta phá đập trong khi Tàu và VN ta thì xây đập. Mục đích là để kiếm gỗ quí và khoáng sản bỏ túi. Tiền vào túi quan, lụt vào nhà dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *