សាន សុជា | សម័យនេះមានឧបករណ៍ទំនើប តែមនុស្សយល់ធម៌តិច | San Sochea Officialសាន សុជា | សម័យនេះមានឧបករណ៍ទំនើប តែមនុស្សយល់ធម៌តិច | San Sochea Official
————–
Website:
Facebook:
YouTube:

មាតិកាមេរៀនព្រះធម៌ (YouTube Playlist)
——————————————-
0១.របៀបអានភាសាបាលី:
0២.មេរៀនចិត្តបរមត្ថ
0៣.មេរៀនចេតសិក​:​​​
0៤.មេរៀនរូបបរមត្ថ:
0៥.មេរៀនធម្មសង្គណី:
0៦.មេរៀនបដិច្ចសមុប្បាទ:
0៧.សាមណេរប្បញ្ហា​:
0៨.ឆ្លើយសំណួររាត្រីថ្ងៃសុក្រ:
0៩.មេរៀនព្រះអភិធម្ម
១០.បកស្រាយសំណួរវិទ្យុកល្យាណមិត្ត: ​
Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
វត្តមណីរតនារាម
San Sochea
Ven San Sochea
San Sochea Official
San Sochea 2019
San Sochea mp3
San Sochea Video
sansochea.org
San Sochea Live
San Sochea Facebook Live
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

6 Comments

  1. Thank you love to hear alway 👍👍👍👍👍👍

  2. ករុណាលោកម្ចាស់ពិតមែនហើយ

  3. សាធុ សាធុ សាធុៗៗៗ សូមអរព្រះគុណ លោកម្ចាស់គ្រូ បានបន្តផ្សព្វផ្សាយជួយពន្យល់បំភ្លឺគតិព្រះធម៌ពិតសំរាប់ពិចារណាសតិវិថីជវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ២៤,០៤,២០២០

  4. 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🌹🌹🌹🌺🌺🌺❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *