[ឆ្នាំរកា2021] ទស្សន៍ទាយរាសីដោយលោកយាយ ទេវី|Share Center[ឆ្នាំរកា2021] ទស្សន៍ទាយរាសីដោយលោកយាយ ទេវី|Share Center
ឆ្នាំរកាកើត ឆ្នាំ១៩៦៩
ឆ្នាំរកាកើត ឆ្នាំ១៩៨១
ឆ្នាំរកាកើត ឆ្នាំ១៩៩៣
ឆ្នាំរកាកើត ឆ្នាំ២០០៥
—————————————————————————————————————————-

ABOUT US:
This is education channel of Khmer people and there are some useful knowledge will post SUCH AS:
1. Good message from Khmer Famous People
2. Key to solving some issue
3. Technology and General knowledge.
4. Khmer horoscope

Thank for Support Us

—————————————————————————————————————————-
#រាសីឆ្នាំវក2021
#លោកយាយទេវី
#sharecenter

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

15 Comments

  1. 🐓🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  2. ញុមថាគាត់មែននាក់និយាយទេគឺគ្រាន់តែធ្វើមាត់ទេ

  3. ត្រូវណាស់យាយក្មួយប្រុសខ្ញុំឆ្នាំរកា2005ទើបតែម៉ូតូកៀរប្រហែលជាកន្លះខែនេះឯងលូវនាំទៅស្រោចទឹកចេញហើយ

  4. សាធុ សាធុសាធុ។

  5. រកានឹងរកាមិចដែរយាយ

  6. សាធុ សាធុ សាធុ ហេង ហេង ហេង 🙏🙏🙏🌼🌼🌼

  7. ❤❤❤❤❤❤🧡🧡🧡🧡

  8. សុំលេខយាយមួយមកខ្ញុំស្រួលរកយាយទាយ​

  9. អរគុណៗ អ្នកគ្រូ ប្រាប់ ឆ្នាំល្អណាស់ ព្រោះមាន តាមជួរ ហើយ មាន ប្រុស ស្រី សុទ្ឋតែ ខុសៗ គ្នា នឹង ទើបហៅគ្រូល្អ

  10. 999🙏🙏🙏💐💐💐🚐🍟🎁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *