நல்வாழ்வுக்கான நீல நிற வழிகள் (Blue Zone way for Health and Happiness)நீல நிற பகுதிகள் (ப்ளூ ஸோன்) மக்களின் உணவு முறை, வாழ்க்கைமுறை என்ன?

அவர்களிடமிருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ளலாம்?

உணவை தாண்டிய வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் என்ன?

காண்க விடியோவில்:

Nguồn: https://epicentreconcerts.org/

Xem thêm bài viết khác: https://epicentreconcerts.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *